TINY TIM  Model  S

Groots wonen in de nieuwste Tiny TIM

Het nieuwe Tiny TIM Model S is het eerste Tiny House dat voldoet aan het permanente bouwbesluit. Ideaal voor de woningcorporatie, maar met ruim 27 m2 GBO is Model S groots in ruimte, zonder dat dit ten kosten gaat aan zijn mobiele karakter.

Timber

Shou Sugi Ban

De gevels van Tiny TIM kunnen voorzien worden van Shou Sugi Ban, een eeuwen oude Japanse traditie waarbij de toplaag van het hout verbrand wordt, zodat er een beschermende koollaag onstaat.

Independent

off-grid en 100% autarkisch

Tiny TIM kiest voor zeer duurzame oplossingen op het gebied van water en energie. Als 100% autarkische variant kun je de Tiny TIM op terreinen neerzetten waar geen aansluitingen zijn voor riool, gas, water en elektra. Dat scheelt aanzienlijk in de stichtingskosten en uiteraard op de energie rekening.

Mobile

makkelijk verplaatsbaar

Tiny TIM is zeer mobiel. Een mobiel huis geeft veel vrijheid ten opzichte van een traditioneel huis. Of het nu voor korte of voor lange tijd is, Tiny TIM kan ingezet worden op bestemmingen en locaties waar andere oplossingen te duur of technisch niet mogelijk zijn.

Wie zijn we?

Het idee achter Tiny TIM is bedacht door architectuur- en landschapsfotograaf Hans Peter Föllmi en architect Jurgen van der Ploeg. Samen met de architecten Olivier Langejan en Bauke Lucas vormen zij vieren het Kern Team van Tiny TIM en hebben ieder vanuit hun eigen visie en discipline er voor gezorgd dat Tiny TIM werkelijkheid is geworden.

Naast dit Kern Team is er gedurende de bouw van het prototype een essentieel Co Team ontstaan, dat mede het unieke concept van Tiny TIM heeft bepaald. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de technische installaties zoals de PVT panelen van Triple Solar en de water-zuiverende groene wand van Our-Green-Spine en Green-Art-Solutions. Het karakteristieke uiterlijk van Tiny TIM met de gevels van gebrand hout is weer te danken aan Pieter Weijnen van Zwart Hout.

The Making Of Tiny TIM

Het idee achter de Tiny TIM kan bezien worden in het verlengde van de FARO/IC4U/ABC tentoonstelling ‘Jouw Perspectief’ (2012 in het ABC Architectuurcentrum Haarlem). De essentie van ‘Jouw Perspectief’ was de verbeelding van het evenredig aandeel van iedere Nederlander in tal van onderwerpen zoals landgebruik, energiegebruik, grondstoffengebruik, watergebruik, CO2-uitstoot, enzovoort. De tentoonstelling toonde de noodzaak van slimme en duurzame alternatieven. Met Tiny TIM doen we een voorstel met een wereldprimeur…

TT_Home_Slider1

Voor wie is de Tiny TIM?

Studentenhuisvesting

Tiny TIM als studentenwoning omdat het groot genoeg is en van alle luxe voorzien. De grotere studentensteden kampen structureel aan een tekort van goede studentenhuisvesting. De Tiny TIM kan bijvoorbeeld op braakliggende terreinen geplaatst worden zodat deze ‘Waitlands’ een tijdelijke invulling kunnen krijgen. Goed voor het aanzien, goed voor de gemeente en bovenal goed voor de student.

Tijdelijk huisvesting

Stel je bouwt een nieuw huis en je moet tijdelijk ergens wonen omdat je andere huis verkocht is. De Tiny TIM kan op de bouwlocatie geplaatst worden, zodat je altijd bovenop het proces zit en een betaalbare tussenoplossing hebt voor je huisvesting. Woningcoöperaties kunnen de Tiny TIM als wisselwoning inzetten voor grootschalige renovaties van hun woningen.

Spoedzoekers

De urgentie om te kunnen wonen geld voor spoedzoekers, asielzoekers, expats, studenten en vele starters op de woningmarkt. De huidige huizenprijzen zorgt ervoor dat grote groepen mensen niet in aanmerking komen voor bijv. een (sociale) huurwoning. Gemeenten en woningcorporaties hebben de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken. Tiny TIM kan hieraan bijdragen door tijdelijk een invulling te bieden aan deze woningnood. Mede door de autarkie kunnen Tiny TIM’s snel gerealiseerd worden, bijv. op braakliggende terreinen waar nog geen aansluitingen voorhanden zijn.

Recreatie

Het toerisme legt een steeds groter beslag op natuur en milieu, waardoor overheden oplossingen zoeken naar een goede balans tussen economie en milieubelasting. De Tiny TIM voldoet aan alle eisen en wensen om kwetsbare gebieden niet over te belasten (seizoensgebonden plaatsing) en om CO2-neutraal te recreëren. Maar een Tiny TIM doet het ook uitstekend in de winter, waardoor permanente recreatie tot de mogelijkheden behoort.

Tiny TIM is een modulair concept

Basis configuratie Tiny TIM

Tiny TIM is met zijn basisafmeting van 6,3 x 2,5 meter (exclusief groene wand) zeer compact en neemt t.o.v. een gewoon huis weinig grond in beslag. Met de groene water-zuiverende wand erbij is de totale lengte nog onder de 8 meter.

Twee Tiny TIM's naast elkaar

Met een gezamenlijk terras kun je twee Tiny TIM’s tegenover elkaar zetten. Met een mini gridje kan je eventueel de elektriciteits-opbrengst met elkaar delen en is de waterzuiverende groene wand te combineren voor beide TIM’s. Door twee Tiny TIM’s aan elkaar te koppelen, bespaar je aanzienlijk in de kosten op het gebied van de installaties.

Meerdere Tiny TIM's in een cluster configuratie

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dat geld niet alleen op sociaal gebied, maar ook op economisch gebied. In een cluster kan je alle benodigde techniek – de water-zuiverende groene wand, de buffers voor elektriciteit en warm water – centraliseren in een aparte unit. Het voordeel is niet alleen een besparing in de kosten per Tiny TIM, maar ook bijvoorbeeld in energieoost. Immers, je kan de Tiny TIM’s op meerdere oriëntaties t.o.v. de zon positioneren, zodat je maximaal energie oogst. Daarnaast beschik je over meer ruimte in de Tiny TIM, omdat de installaties gecentraliseerd worden in een aparte unit. Ieder Tiny TIM ‘plugt in’ op de centrale energie- en waterunit, terwijl ieder energiedak op zijn beurt warmte en elektriciteit hieraan terug levert. En zo is de cirkel weer rond.
IC4U_Tiny_TIM-056

Mail ons!

Informatie

Meer informatie ontvangen of op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vul dan onderstaand formulier in of meld je aan op onze Nieuwsbrief.

Downloads

Brochures (Nederlands of Engels) en de algemene prijslijst zijn te downloaden via de Contact pagina.


Nog vragen of een idee?

info@tinytimhouse.nl

06 52646701

Green Art Solutions
Studio Nuance
ThermoShield
Intercel
Accoya
Unilin
Ecosave
Waitlands
C. van der Grift
Zwart Hout
Triple Solar
Green Art Solutions