TINY TIM Model   S

Groots wonen in de nieuwste Tiny TIM

Het nieuwe Tiny TIM Model S is het eerste Tiny House dat voldoet aan het permanente bouwbesluit. Ideaal voor de woningcorporatie, maar met ruim 27 m2 GBO is Model S groots in ruimte, zonder dat dit ten kosten gaat aan zijn mobiele karakter.

Timber

Shou Sugi Ban

De gevels van Tiny TIM kunnen voorzien worden van Shou Sugi Ban, een eeuwen oude Japanse traditie waarbij de toplaag van het hout verbrand wordt, zodat er een beschermende koollaag onstaat.

Independent

off-grid en autarkisch

Tiny TIM kiest voor zeer duurzame oplossingen op het gebied van water en energie. Als autarkische variant kun je de Tiny TIM op terreinen neerzetten waar geen aansluitingen zijn voor riool, gas, water en elektra. Dat scheelt aanzienlijk in de stichtingskosten en uiteraard op de energie rekening.

Mobile

makkelijk verplaatsbaar

Tiny TIM is zeer mobiel. Een mobiel huis geeft veel vrijheid ten opzichte van een traditioneel huis. Of het nu voor korte of voor lange tijd is, Tiny TIM kan ingezet worden op bestemmingen en locaties waar andere oplossingen te duur of technisch niet mogelijk zijn.

Wie zijn we?

Het idee achter Tiny TIM is bedacht door architectuur- en landschapsfotograaf Hans Peter Föllmi en architect Jurgen van der Ploeg. Samen met de architect Bauke Lucas vormen zij het Kern Team van Tiny TIM en hebben ieder vanuit hun eigen visie en discipline er voor gezorgd dat Tiny TIM werkelijkheid is geworden.

Naast dit Kern Team is er gedurende de bouw van het prototype een essentieel Co Team ontstaan, dat mede het unieke concept van Tiny TIM heeft bepaald. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de technische installaties zoals de PVT panelen van Triple Solar en de water-zuiverende groene wand van Our-Green-Spine en Green-Art-Solutions. Het karakteristieke uiterlijk van Tiny TIM met de gevels van gebrand hout is weer te danken aan Pieter Weijnen van Zwart Hout.

The Making Of Tiny TIM

Het idee achter de Tiny TIM kan bezien worden in het verlengde van de FARO/IC4U/ABC tentoonstelling ‘Jouw Perspectief’ (2012 in het ABC Architectuurcentrum Haarlem). De essentie van ‘Jouw Perspectief’ was de verbeelding van het evenredig aandeel van iedere Nederlander in tal van onderwerpen zoals landgebruik, energiegebruik, grondstoffengebruik, watergebruik, CO2-uitstoot, enzovoort. De tentoonstelling toonde de noodzaak van slimme en duurzame alternatieven. Met Tiny TIM doen we een voorstel met een wereldprimeur…

Voor wie is de Tiny TIM?

Tiny TIM XS
Tiny TIM Model XS

Spoedzoekers

De urgentie om te kunnen wonen geld voor spoedzoekers, asielzoekers, expats, studenten en vele starters op de woningmarkt. De huidige huizenprijzen zorgt ervoor dat grote groepen mensen niet in aanmerking komen voor bijv. een (sociale) huurwoning. Gemeenten en woningcorporaties hebben de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken. Tiny TIM kan hieraan bijdragen door tijdelijk een invulling te bieden aan deze woningnood. Mede door de autarkie kunnen Tiny TIM’s snel gerealiseerd worden, bijv. op braakliggende terreinen waar nog geen aansluitingen voorhanden zijn.

Recreatie

Het toerisme legt een steeds groter beslag op natuur en milieu, waardoor overheden oplossingen zoeken naar een goede balans tussen economie en milieubelasting. De Tiny TIM voldoet aan alle eisen en wensen om kwetsbare gebieden niet over te belasten (seizoensgebonden plaatsing) en om CO2-neutraal te recreëren. Maar een Tiny TIM doet het ook uitstekend in de winter, waardoor permanente recreatie tot de mogelijkheden behoort.

Mantelzorgwoning

De Tiny TIM kan uitstekend ingezet worden als mantelzorgwoning in bijv. de eigen tuin. Hier is in principe geen vergunning voor nodig waardoor langdurige procedures vermeden kunnen worden. Daarnaast hoef je geen nutsvoorzieningen te realiseren, zodat de bouwtijd – en daarmee de kosten – drastisch gereduceerd kan worden.

Tijdelijk huisvesting

Stel je bouwt een nieuw huis en je moet tijdelijk ergens wonen omdat je andere huis verkocht is. De Tiny TIM kan op de bouwlocatie geplaatst worden, zodat je altijd bovenop het proces zit en een betaalbare tussenoplossing hebt voor je huisvesting. Woningcoöperaties kunnen de Tiny TIM als wisselwoning inzetten voor grootschalige renovaties van hun woningen.

Studentenhuisvesting

Tiny TIM als studentenwoning omdat het groot genoeg is en van alle luxe voorzien. De grotere studentensteden kampen structureel aan een tekort van goede studentenhuisvesting. De Tiny TIM kan bijvoorbeeld op braakliggende terreinen geplaatst worden zodat deze ‘Waitlands’ een tijdelijke invulling kunnen krijgen. Goed voor het aanzien, goed voor de gemeente en bovenal goed voor de student.

Tiny TIM is een modulair concept

Tiny TIM Model S

Basis configuratie Tiny TIM Model S

Tiny TIM Model S is met zijn basisafmeting van 9,3 x 3,5 meter (incl. groene wand) zeer compact en neemt t.o.v. een gewoon huis weinig grond in beslag. Bovendien kan dit formaat nog zonder extra veiligheidsmaatregelen (volgauto) vervoert worden met een dieplader. Het GBO bedraagt 27 m2 en voldoet daarmee aan het permanent bouwbesluit. Dit biedt zekerheid bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.
Tiny Twin

Twee Tiny TIM's aan elkaar gekoppeld, Tiny TWIN

Door twee Tiny TIM’s met elkaar te verbinden, schep je de mogelijkheid om twee extra slaapkamers of een extra werkkamer te creëren. De techniek blijft hetzelfde, zodat de meerkosten relatief gering zijn. Het blijven echter twee units die separaat nog steeds over de weg getransporteerd kunnen worden. In de toekomst is een splitsing in twee losse zelfstandige woonunits nog altijd een optie.
Tiny TIM Model S+

Tiny TIM Model S+ met vaste kap en een Vide

Heb je een vaste locatie om een Tiny TIM neer te zetten, dan kan tegen een geringe meerprijs een vaste kap geplaatst worden. Je vergroot daarmee het GBO met een kleine 20% tot maar liefst 33 m2. De extra vide (met stahoogte!) biedt de mogelijkheid om een extra slaapkamer te maken met dezelfde ‘footprint’ als de standaard uitvoering.
Tiny TIM Model XS

Mail ons!

Informatie

Meer informatie ontvangen of op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vul dan onderstaand formulier in of meld je aan op onze Nieuwsbrief.

Downloads

Brochures (Nederlands of Engels) en de algemene prijslijst zijn te downloaden via de Contact pagina.

  Nog vragen of een idee?

  info@tinytimhouse.nl

  06 52646701

  SIP Europe
  EcoCasco
  Green Art Solutions
  Studio Nuance
  ThermoShield
  Intercel
  Accoya
  Ecosave
  Waitlands
  C. van der Grift
  Zwart Hout
  Triple Solar
  Green Art Solutions
  I see for you
  FARO
  PICADIA