Timber + Independent + Mobile

Het idee achter de Tiny TIM kan bezien worden in het verlengde van de FARO/IC4U/ABC tentoonstelling ‘Jouw Perspectief’ (2012 in het ABC Architectuurcentrum Haarlem). De essentie van ‘Jouw Perspectief’ was de verbeelding van het evenredig aandeel van iedere Nederlander in tal van onderwerpen zoals landgebruik, energiegebruik, grondstoffengebruik, watergebruik, CO2-uitstoot, enzovoort. De tentoonstelling toonde de noodzaak van slimme en duurzame alternatieven. Met Tiny TIM doen we een voorstel met een wereldprimeur…

TINY

het nieuwe duurzaam?

Tiny is groot genoeg voor jou. Het vereist minder grondstoffen, minder energiegebruik en minder woonkosten. Leven met minder materiële ballast, ontspullen en consuminderen.

Timber

oersterk en biobased

Tiny TIM maakt optimaal gebruik van alle mooie eigenschappen van hout. Hout is het oermateriaal in de cradle to cradle filosofie! Doordat het gewicht van Tiny TIM slechts een honderdste van een gewoon huis is, is Tiny TIM bij voorbaat heel zuinig met grondstoffen.

Independent

off-grid en 100% autarkisch

Tiny TIM kiest voor zeer duurzame oplossingen voor de waterzuiveringsopgave, de drinkwateropgave, de warm tapwateropgave voor douchen, de toiletspoeling, de ruimteverwarming en de opwekking van elektriciteit. Tiny TIM is uniek, 100% duurzaam en autarkisch op het gebied van water en energie.

Mobile

verplaatsbaar met BE rijbewijs

Tiny TIM is zeer mobiel. Een mobiel huis geeft veel vrijheid ten opzichte van een traditioneel huis. Of het nu voor korte of voor lange tijd is, Tiny TIM kan ingezet worden op bestemmingen en locaties waar andere oplossingen te duur of technisch niet mogelijk zijn.

Wie zijn we?

Het idee achter Tiny TIM is bedacht door architectuur- en landschapsfotograaf Hans Peter Föllmi, architect Jurgen van der Ploeg en de studenten van de UvA (Future Planet Studies) Dante Föllmi, Waas Thissen en Abe van der Woude. Zij vormen het Kern Team van Tiny TIM en hebben ieder vanuit hun eigen visie en discipline er voor gezorgd dat Tiny TIM werkelijkheid is geworden.

Naast dit Kern Team is er gedurende de bouw van het prototype een essentieel Co Team ontstaan, dat mede het unieke concept van Tiny TIM heeft bepaald. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de technische installaties zoals de PVT panelen van Triple Solar en de water-zuiverende groene wand van Our-Green-Spine en Green-Art-Solutions. Het karakteristieke uiterlijk van Tiny TIM met de gevels van gebrand hout is weer te danken aan Pieter Weijnen van Zwart Hout.

The making of

TT_Home_Slider1

Voor wie is de Tiny TIM?

Studentenhuisvesting

Tiny TIM als studentenwoning omdat het groot genoeg is en van alle luxe voorzien. De grotere studentensteden kampen structureel aan een tekort van goede studentenhuisvesting. De Tiny TIM kan bijvoorbeeld op braakliggende terreinen geplaatst worden zodat deze ‘Waitlands’ een tijdelijke invulling kunnen krijgen. Goed voor het aanzien, goed voor de gemeente en bovenal goed voor de student.

Tijdelijk huisvesting

Stel je bouwt een nieuw huis en je moet tijdelijk ergens wonen omdat je andere huis verkocht is. De Tiny TIM kan op de bouwlocatie geplaatst worden, zodat je altijd bovenop het proces zit en een betaalbare tussenoplossing hebt voor je huisvesting. Woningcoöperaties kunnen de Tiny TIM als wisselwoning inzetten voor grootschalige renovaties van hun woningen.

Assielzoekers

Het COA staat momenteel onder grote druk om voldoende huisvesting te organiseren voor alle vluchtelingen waar de gemeentes mee geconfronteerd worden. De Tiny TIM bied een flexibele oplossing omdat zij snel geplaatst kan worden en bovendien geen enkele aansluitingen vereist. Ook statushouders die op een wachtlijst staan voor een woning, kunnen tijdelijke gehuisvest worden in een Tiny TIM

Recreatie

Het toerisme legt een steeds groter beslag op natuur en milieu, waardoor overheden oplossingen zoeken naar een goede balans tussen economie en milieubelasting. Tiny TIM voldoet aan alle eisen en wensen om kwetsbare gebieden niet over te belasten (seizoensgebonden plaatsing) en om CO2-neutraal te recreëren.

Tiny TIM is een modulair concept

Basis configuratie Tiny TIM

Tiny TIM is met zijn basisafmeting van 6,3 x 2,5 meter (exclusief groene wand) zeer compact en neemt t.o.v. een gewoon huis weinig grond in beslag. Met de groene water-zuiverende wand erbij is de totale lengte nog onder de 8 meter.

Twee Tiny TIM's naast elkaar

Met een gezamenlijk terras kun je twee Tiny TIM’s tegenover elkaar zetten. Met een mini gridje kan je eventueel de elektriciteits-opbrengst met elkaar delen en is de waterzuiverende groene wand te combineren voor beide TIM’s. Door twee Tiny TIM’s aan elkaar te koppelen, bespaar je aanzienlijk in de kosten op het gebied van de installaties.

Meerdere Tiny TIM's in een cluster configuratie

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dat geld niet alleen op sociaal gebied, maar ook op economisch gebied. In een cluster kan je alle benodigde techniek – de water-zuiverende groene wand, de buffers voor elektriciteit en warm water – centraliseren in een aparte unit. Het voordeel is niet alleen een besparing in de kosten per Tiny TIM, maar ook bijvoorbeeld in energieoost. Immers, je kan de Tiny TIM’s op meerdere oriëntaties t.o.v. de zon positioneren, zodat je maximaal energie oogst. Daarnaast beschik je over meer ruimte in de Tiny TIM, omdat de installaties gecentraliseerd worden in een aparte unit. Ieder Tiny TIM ‘plugt in’ op de centrale energie- en waterunit, terwijl ieder energiedak op zijn beurt warmte en elektriciteit hieraan terug levert. En zo is de cirkel weer rond.
IC4U_Tiny_TIM-056

Mail ons!

Voor meer informatie kan het onderstaande formulier worden ingevuld

    Nog vragen of een idee?

    info@tinytimhouse.nl

    06 52646701