Off-grid en Autarkisch

ONAFHANKELIJK

Nederland ligt vol met infrastructuur voor riolering, water en elektriciteit. Onafhankelijk zijn en autarkisch bouwen is iets voor verre landen, zou je denken. Maar toch komt het ook in Nederland voor om het zonder aansluitingen te willen of te moeten doen; je wilt bijvoorbeeld op een plek verblijven waar (nog) geen infrastructuur is. Als je vaak moet verplaatsen is het aansluiten op riolering, water en elektra telkens een kostenpost.

Tiny TIM is uitgedacht om helemaal onafhankelijk te zijn. Dankzij die eigenschap komen gebruik en locaties in het vizier die met andere concepten niet goed mogelijk zijn.

Tiny TIM gaat verder dan veel mobiele concepten. De meeste voorbeelden maken gebruik van gasflessen, dieselgeneratoren en chemische toiletten. Voor Tiny TIM is dat niet duurzaam genoeg. Anders dan alle andere Tiny Houses is Tiny TIM 100% duurzaam op het gebied van water en energie. Tiny TIM kiest voor zeer duurzame oplossingen voor de waterzuiveringsopgave, de drinkwateropgave, de warm tapwateropgave, het toilet, de ruimteverwarming en de opwekking van elektriciteit.

TRIAS ENERGETICAtrias-energetica

Het Autarkisch ontwerp van de Tiny TIM is gebaseerd op het door de TU Delft ontwikkelde principe van de ‘Trias Energetica’. Deze gaat uit van 3 stappen:

  • Gebruik zo weinig mogelijk energie. Bestrijdt energieverspilling door een goed geïsoleerde schil. Energie dat niet verloren gaat, hoef je ook niet op te wekken.
  • Gebruik duurzame energiebronnen bij de opwekking van energie, zoals windkracht, zonlicht, waterkracht en aardwarmte.
  • Als het gebruik van fossiele brandstoffen niet vermeden kan worden, gebruik deze brandstoffen zo effectief mogelijk en met de hoogst mogelijke rendementen.

Wat de opgave extra complex maakt is de zomer-wintertegenstelling van energieoogst en energiebehoefte. In de koudste maanden is onze behoefte het grootst terwijl juist dan de zonnepanelen een lage opbrengst hebben. December goed doorkomen, dat is de uitdaging. Zoals één van de experts zei; het is overal sprokkelen: beetje zon, beetje minderen, bewust gebruik, misschien de melk in de buitenkoelkast. Je kan natuurlijk het tekort in de winter opvangen door een Pelletkachel, maar het wordt steeds duidelijker dat het verstoken van biobrandstoffen niet milieuvriendelijk is en dat – met name in stedelijk gebied – de hoeveelheid fijnstof dat hierdoor extra in de atmosfeer komt, schadelijk is voor de directe omgeving. Waar Tiny TIM nu mee experimenteert in het klein zal Nederland zonder fossiele energie straks in het groot moeten doen.

ENERGIE BESPAREN

Tiny TIM is opgebouwd met Structured Insulated Panels, zg. SIP’s. Dit is een prefab bouwmethode om vloer, wanden en dak op een snelle – en dus goedkope – manier te kunnen bouwen. De Tiny TIM – met een zeer hoge isolatiewaarde – behoort daarmee tot één van de weinige Tiny Houses, die voldoet aan het permanente bouwbesluit. Verder natuurlijk HR++ glas, energiezuinige apparatuur (A+++) en optioneel kunnen de binnenwanden voorzien worden van een speciale warmtereflecterende verflaag (op kleur) van Thermoshield. Wat ook helpt is om ons gedrag enigszins aan te passen aan het seizoen. Dat was vroeger heel normaal; in de winter gingen de schuifdeuren dicht en werd alleen de voorkamer verwarmd. Vanwege de goedkope fossiele energie zijn we dit helemaal verleerd.

ENERGIE OPWEKKEN EN OPSLAAN

Doordat de gevel van Tiny TIM Model S bijna helemaal bedekt is met PV panelen, zal er ook gedurende de wintermaanden onder normale omstandigheden voldoende elektriciteit kunnen worden opgewekt. Juist vanwege de lage zonnestand, zal er optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de weinige zonuren die december en januari nu eenmaal met zich meebrengen. Dit i.c.m. de PV(T) panelen op het dak, maakt van de Tiny TIM een ware energiebron. De Thermodynamische warmtepomppanelen van Triple Solar zijn gekoppeld aan een kleine Brine Warmtepomp. Deze zorgt voor het verwarmen van een grote hygiëneboiler voor sanitair water, en voor de Lage Temperatuur Verwarming (LTV radiator als afgifte). Het buffervat kan gezien worden als een grote warmte-accu. Daarnaast voorziet de Autarkische versie van de Tiny TIM in een accupakket om elektrische energie op te kunnen slaan, voor later gebruik. Genoeg om een aantal grijze dagen te kunnen overbruggen.

WATER EN GROEN

Wellicht het meest bijzondere onderdeel van Tiny TIM is de waterzuiverende groene wand. Dit is een wereldprimeur. Deze nieuwe vinding is de eerste zuiverende gevelwand ter wereld. Het systeem is zodanig afgestemd op het gebruik van Tiny TIM dat een klein stuk gevel van ruim 6 m2 voldoende is om van douchewater, afwaswater en urine weer schoon drinkbaar water te maken. Dit gebeurt via een stelsel van plantenbakken en watertanks met op deze functie afgestemde plantensoorten. Naast de primaire functie draagt de groene wand ook bij aan het reduceren van hittestress in onze steden en de opname van CO2 en fijnstof.

Het systeem kan ook zwart water verwerken, maar moet dan een driemaal groter oppervlak krijgen. Vanuit kostenoverweging en mobiliteit heeft Tiny TIM een droogtoilet met urinescheiding. Dankzij deze oplossing worden faeces en papier opgevangen en ingedroogd. Urine wordt apart afgevoerd en met het water van de keuken en de douche gezuiverd. Met deze oplossing besparen we ca. 15.000 liter drinkwater per persoon per jaar en dus ook afvalwater. Het grootste watergebruik komt van het douchen.

Er wordt gedoucht met water uit de watertanks, gemengd met water uit het buffervat. Het afvalwater van de douche wordt opgevangen en naar de groene wand gepompt om gezuiverd te worden. Het recyclen en verversen van gebruikt water is noodzakelijk, omdat door de klimaatverandering er grote periodes van droogte kunnen zijn. Daarnaast moet er een groot buffervat zijn om de steeds heftigere piekbuien te kunnen opvangen en te bewaren voor later.

Het is in Nederland verboden zelf drinkwater te maken. Daarom raden we aan om voor drinkwater flessen (leiding)water te gebruiken. Toch is het water uit de watertanks gezuiverd en te bestempelen als drinkbaar water. Uit meerdere testen die uitgevoerd zijn door het waterschap HHNK is gebleken dat het gezuiverde water van hoge kwaliteit is en minder Ecolibacteriën bevat dan leidingwater.

Groene wand
Tiny TIM
Groene waterzuiverende wand
Groene waterzuiverende wand