Verplaatsbaar middels een dieplader

FLEXIBEL

Tiny TIM is zeer mobiel. Een mobiel huis geeft veel vrijheid ten opzichte van een traditioneel huis. Of het nu voor korte of voor lange tijd is, Tiny TIM kan ingezet worden op bestemmingen en locaties waar andere oplossingen te duur of technisch niet mogelijk zijn.

Deze vrijheid heeft ook randvoorwaarden. Zo mag een huisje niet breder zijn dan 3,5 meter om zonder extra veiligheidsmaatregelen middels een dieplader getransporteerd te kunnen worden. De maximale hoogte van de Tiny TIM is daarom begrensd tot 3,65 meter, zodat deze nog onder de viaducten gereden kan worden. De lengte kan maximaal 12 meter lang zijn. De praktijk leerde ons dat een trailer (zg. Tiny House on Wheels) niet mogelijk bleek i.c.m. de water-zuiverende groene wand. Het gewicht kwam boven de maximaal toelaatbare grens van 3,5 ton. Het prototype had een afkoppelbare groene wand, waardoor hij op een trailer kon, maar het gewicht bleek toch een bottleneck om verantwoord over de weg te kunnen rijden. Bovendien is het verzekeringstechnisch ingewikkeld om het transport ook zonder risico uit te kunnen voeren.

MOBILE BESTEMMINGEN

Voor een autarkisch, verrijdbaar huis zijn diverse nuttige bestemmingen te bedenken. Een belangrijke ambitie die wij hebben is om in onze steden beter en nuttiger gebruik te maken van tijdelijk braakliggende terreinen. Zeker in studentensteden is de vraag naar kleine zelfstandige woonruimte groot. Mobiliteit en tijdelijkheid is iets dat past bij studenten. Tijdelijk gebruik van locaties die nog wachten op een permanente bebouwing is in veel gevallen goed voor een buurt. Tijdelijk wonen kan een adequaat middel zijn tegen verloedering van een locatie en de omgeving. Eigenlijk ligt dit initiatief in het verlengde van het antikraak wonen.

Maar Tiny TIM is flexibel en daarom geschikt voor meerdere soorten gebruik. Denk aan recreatief seizoensgebruik op een bijzondere locatie waar geen aansluitingen zijn en de natuur kwetsbaar is. Tiny TIM’s zouden ook door het COA ingezet kunnen worden om vluchtelingen of statushouders op te vangen. En woningcorporaties kunnen een Tiny TIM voor zg. spoedzoekers inzetten of als wisselwoning voor de deur zetten van een te verbouwen pand. Zo blijft de bewoner in zijn eigen buurt tijdens de renovatie.

Maar ook de arbeidsmarkt wordt “mobieler”. Tijdelijke contracten worden meer en meer norm en dat vraagt om een flexibele aanpak. Gaan waar het beste en best betaalde werk is maakt je vrijer en onafhankelijker op de arbeidsmarkt!

Tiny TIM op een Dieplader
Tiny TIM op een Dieplader
Tiny TIM Model XS
Tiny TIM op een Dieplader